Lær å fly med Twitter

Lær å fly med Twitter

Jeg har nettopp lært meg å fly! Neida, jeg har tatt sertifisering i Twitter Flight School! 

 

Twitter åpnet i år ‘Twitterskolen’ for alle som ønsker å lære hvordan å få best utnytte av Twitter. Helt gratis! 

 

Her lærer man hvordan å skape engasjement, lansere produkter, salg, og hvordan å nå ut til et engasjert og engasjerende publikum på Twitter.  Twitter er den ideelle platformen for å engasjere.

Twitter hadde, i 2015, 316 milioner brukere verden rundt. 33 prosent av Twitterbrukere fulgte en merkevare. 66 prosent brukte Twitter til å finne produkter og ønsket å bruke Twitter for å lære om nye produkter eller ideer. 

I 2014 lanserte Twitter Twitter Flight School for å hjelpe byråer å bygge engasjement, lansere produkter, øke salg og å knytte relasjoner til engasjerte og engasjerende publikum. Da dette fikk så bra respons bestemte de seg å tilby alle tilgang.  

Hvordan lærer du?

Twitter Flight School er en interaktiv læringsplattform som gir deg nødvendig kunnskap for å bruke Twitter som et markedsføringsverktøy. Twitter Flight School er oppdelt i 7 forskjellige ‘Flight Paths‘ som tar fra 10 til 15 minutter å gjennomføre. Totalt tar det ca 60 minutter.

Hver Flight Path består av en teoretisk del, en praksis del og en ‘Flight Check’. Informasjonen du får på den teoretiske delen blir flettet inn “mini-tester” og diverse eksempler. Testene består av enten en case eller et spørsmål. Hver Flight Path gir eksempler på hvordan forskjellige bedrifter har løst disse spørsmålene og resultatet av det.

Etter hver Flight Path blir kunnskapen din testet i en ‘Flight Check’. Her skal en rekke scenarioer løses eller svares på. Klarer du dette, flyr du videre til neste Flight Path.

 

Hva lærer du?

I løpet av kurset får du gjennom Twitter Flight School grundig opplæring i hvordan å bruke Twitter for promotering av merkevarer. Hele kurset er som sagt satt opp i 7 Flight Paths med variert antall underkapitler. Disse veileder deg gjennom alle funksjonene Twitter har og hvordan å bruke de riktig til å skape riktig engasjement.

 

Twitter 101 
For nybegynnere kan det være smart å fly seg gjennom ‘Twitter 101″, men er du kjent med Twitter kan du hoppe rett til kapitelets Flight Check.

Twitter 101 gir deg kunnskapen som er grunnleggende for bruken av Twitter. I dette kapittelet får du kunnskap om hvordan Twitter er med på å skape relasjoner mellom merkevarer og publikum.

Ultimate Guide to Content Planning
Tittelen på dette kapittelet sier seg selv. Her får du innblikk i hvordan å sette opp en innholdsstrategi som engasjerer og ikke minst synliggjør merkevaren din.  Og hvordan å bruke Twitter sine verktøy for å oppnå dette.

Objectiv-Based Campaings 
Twitter har, som de fleste vet, bare 140 karakterer til disposisjon. I dette kapittelet lærer du hvordan å utnytte dem og hvordan kombinasjonen av kampanjer kan gi stort engasjement.

Reach the Right People
Det å nå ut til riktig målgruppe, til riktig tid er alltid viktig. Kapittelet viser hvordan dette problemet kan løses ved hjelp av ‘Twitter targeting’.  Geo-location targeting, gender targeting, language targeting, follower targeting, osv.

Marketing Plays with Twitter 
Her gir Twitter tilgang til analyser, brukerdata og det som trengs for å lage en solid strategi. Både for å skape merkevare engasjement og får å øke online respons.

 

Don’t say it, Tweet it!