Skal vi trykke “Like”?

Medier har mye positiv effekt på utviklingen av delekulturen vår, men det avhenger av at vi bruker dem riktig.

Skal vi trykke like

Mediesamfunnet til de digitalt innfødte er med på få fremme delingskulturen ved å knytte verden tettere sammen. Konsekvensen av denne tilgjengeligheten kan føre til en avhengighet av blant annet sosiale medier, noe som igjen kan føre til fremmedgjøring av den sosiale identiteten og på samme måte skiller oss fra hverandre.  Teorien til Don Trapscott om at de unge er ledende i det digitale samfunnet er på mange måter korrekt, men det er mye de kan lære av tidligere generasjoner om for eksempel privatliv.

Bruken av medier

Ved å bruke medier kan vi etablere sosiale nettverk som brer seg også utover landegrensene. Medier tilbyr derfor en lett måte å knytte og opprettholde internasjonale vennskap, og bringer verden tettere sammen. Medier har gjort at det er mulig å kunne studere, jobbe i og utforske utlandet. De har åpnet verden og gjort alt og alle tilgjengelig. Jostein Gripsrud forteller at vi kan kommunisere med omverden uten å bevege oss ut av vår trygghetssone.  Konsekvensen av dette kan være at vi mister den genuine kontakten med mennesker, og oppretter en ny form for kontakt med datamaskinen. Nærmest glemmer vi at det er mennesker vi kommuniserer med. Kontakten blir ikke mellom mennesker, men heller fra menneske til maskin. Som Jostein Gripsrud sier kan nettet kanskje hjelpe oss med å finne vår personlige identitet, men da på samme tid stjele vår sosiale identitet.http://www.dn.no/dagensavis/article5465439.ece/ALTERNATES/fullwidth/827673.jpg

Mediene

Vi er konstant omringet av primære og sekundære medier som setter oss i kontakt med verden utenfor vår egen. TNS Gallups viser i en undersøkelse i 2014 at 96 prosent av den norske befolkningen hadde tilgang til Internett og 88 prosent brukte Internett hver dag. Dagens samfunn klarer knapt å leve uten bruken av mediene. De fleste bruker en eller annen form for medier gjennom store deler av hverdagen. Jostein Gripsrud forteller om et samfunn avhengig av mediene, der vi bruker dem til å sosialisere og identifisere oss med hverandre, og henter kunnskap og informasjon om omverden og samfunnet. Mediene gir oss kunnskap og inspirasjon om hvem vi ønsker å være og hvem vi ikke ønsker å være. Gripsrud hevder at “mediene bidrar på vesentlig vis til våre personlige lappeteppe-identiteter”.

Mediene har også gitt oss muligheten til primær- og sekundærsosialisering, fra tryggheten i våre egne hjem. Som sosiale vesner søker mennesker kontakt med andre, og gjennom dagens medier er dette lett å oppnå. Det er en kontinuerlig sammenkobling innad i samfunnet der individer kan kommunisere og opprette kontakt på tvers av tid og sted. Vi ønsker å hekte oss på samfunnets forlengede arm for å nå ut til deler og dimensjoner av verden vi ikke har erfart eller kan erfare på egenhånd. Dagens delekultur har ført til at verden har blitt mindre i forhold til tidligere. Mediene har ført til at kontakt mellom mennesker ikke er avhengig av hastigheten til postvesenet, men kapasitet og hastighet på nettet.

Innvandrere, innfødte og gamlisene

I følge Arne Krokan kan mediesamfunnet deles inn i tre grupper, nemlig gamliser, digitalt innvandrerne og digitalt innfødte, “Gamliser, digitale immigranter og innfødte”. Selv om den generasjonsgruppen av digitale innvandrere er størst i dagens samfunn, er det de digitalt innfødte som dominerer mediebruken og fremstår som den såkalte “always on” generasjonen. Mediene har gitt denne generasjonen en ny infrastruktur for sosial samhandling, og de har vokst opp med fri tilgang til digitale medier. I en måling fra  2013 havnet Norge nå på 11. plass, med 12,3 prosent digitalt innfødte blant befolkningen. Ingrid Spilde kommenterte til dette at “land med en høy andel av unge mennesker som allerede er på nettet er i posisjon til å definere og lede morgendagens digitale tidsalderen”.

Ungdommen på nettet

For dagens ungdom er medier blitt en naturlig del av hverdagen. Ting blir delt, likt, og kommentert hele tiden. På sosiale medier deles bilder, meninger, holdninger, sivilstatus og så videre. Privatliv er ikke lenger privatliv, men heller sosialt privatliv. De har tilgang til hele verden gjennom deres fingertupper, og dét på flere forskjellige plattformer. De forventer dialog og kontakt akkurat der de er, og til en hver tid.

Nettet tilbyr en ny og mer interaktiv læringskilde som Satelliteungdommen vet å benytte. En undersøkelse gjort ved University of California viser at ungdommen lever og lærer gjennom de nye digitale mediene. Ungdommen henter mye informasjon fra nettet og blir her nødt til å utvikle investigerings-ferdigheter samt å lære seg å være kritiske til den informasjonen de henter ut. De har blitt tvunget til å utvikle kunnskap og ferdigheter i de digitale mediene som deres tidligere generasjon ikke har. Dette fører til at de ikke bare observerer hva som skjer, men de deltar også aktivt i samfunnsdebatter. Derfor har denne digitale generasjonen en viktig betydning for morgendagens delingskultur. Denne sosiale web-bruken og digitale kompetansen er essensiell for den videre utviklingen av mediesamfunnets delingskultur.

Don Tapscott mener at dagens generasjon, i motsetning til de digital innvandrerne, bruker nettet i hovedsak til kommunikasjon. Nettet blir brukt som en møteplass der sosiale bånd knyttes og nettverk bygges. Nettet tilbyr ungdommen en følelse av nærhet og umiddelbarhet, selv når det gjelder totalt fremmede samfunn eller mennesker. Psykologen Sherry Turkle hevder at en PC som er oppkoblet til internett åpner mange “vinduer mot verden” der enkeltindivider kan leke med hvem de er og utforske sin plass i samfunnet. Kommunikasjons plattformer som Facebook er et av de mest brukte sosiale mediene av dagens ungdom.

Til videre tanke

Det kan være smart å trekke inn utviklingen av de sosiale mediene i samspill med de digitale innvandrerne. Ved å få innsyn i dette kan det være lettere å fastslå om mediekulturen til de digitalt innfødte vil resultere til en bedre delingskultur enn hos digitale innvandrerne.

 

[wp_posts_carousel template=”light.css” post_types=”post” all_items=”15″ show_only=”id” exclude=”” posts=”” ordering=”asc” categories=”” relation=”and” tags=”” show_title=”false” show_created_date=”false” show_description=”false” allow_shortcodes=”false” show_category=”false” show_tags=”false” show_more_button=”false” show_featured_image=”true” image_source=”thumbnail” image_height=”100″ image_width=”100″ items_to_show_mobiles=”4″ items_to_show_tablets=”5″ items_to_show=”6″ slide_by=”2″ margin=”5″ loop=”true” stop_on_hover=”true” auto_play=”true” auto_play_timeout=”800″ auto_play_speed=”800″ nav=”false” nav_speed=”800″ dots=”false” dots_speed=”800″ lazy_load=”false” mouse_drag=”true” mouse_wheel=”false” touch_drag=”false” easing=”linear” auto_height=”false” custom_breakpoints=”:”]